Hidrolik sistemlerin problemsiz olarak uzun süreli çalışması için, asitleme ve temizleme işleminin yapılması son derece önemlidir. Hidrolik devrelerin kaynak ve montaj işlemi bittikten sonra, sistem normal olarak devreye alınmadan önce yapılan asitleme ve temizleme işlemleri ile bu devrelerdeki belirli bir boyutun üzerindeki her türlü partikülün sistemden atılması ve hidrolik devrelerin temiz olması sağlanır. Böylece sistemin normal çalışması esnasında kirlilikten kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar önlenerek, üretim verimliliği artırılabilmektedir. Sirkülasyon yönteminde asitleme işlemi, boru devreleri yerine monte edildikten ve birbirine bağlandıktan sonra yapılır. Bu yöntemde asit solüsyonu, asit pompası yardımı ile hidrolik borulardan dolaştırılarak asitleme işlemi gerçekleştirilir Yalnız burada dikkat edilecek çok önemli bir husus vardır. Asitleme işlemi esnasında hidrolik pompa, motor, valfler, silindir vs. elemanlar by-pass yapılarak, asit solüsyonunun sadece boruların içerisinden dolaştırılması sağlanır. Boruların temizleme işlemi; asitleme işleminden sonra yapılır. Temizleme işlemi; hidrolik yağın borulardan dolaştırılması suretiyle,boru içerisindeki partiküllerin atılması işlemidir Bu işlemde borular birbirine bağlanır ve sistemde kullanılan hidrolik yağ borulardan dolaştırılarak temizleme işlemi gerçekleştirilir. Tespit edilen temizleme süresi sonunda, dönüş filtresinin girişinden yağdan numune alınarak partikül analizi yapılır ve temizleme işlemine devam edilip-edilmeyeceğine karar verilir. Aşağıda bazı hidrolik kompanentlerin ıso standartlarına göre temizlik sınıfları verilmiştir.

 

Servo valfler 16/14/11
Oransal valfler 17/15/12
Kanatlı ve pistonlu tip hidrolik pompa ve motorlar 18/16/13
Yön kontrol valfleri, Basınç kontrol valfleri 18/16/13
Dişli tip pompa ve motorlar 19/17/14
Akış kontrol valfleri, Silindirler 20/18/15
Yeni kullanılmamış yağ 20/18/15

 

Partikül Sayım Cihazı
 
Asit Pompası
 
Partikül Sayım Cihazı Asit Pompası